Behalve als stamcafe van de humoristische exo-kunstenaars, zal dit medium een belangrijke marketing-tool vormen voor de deelnemende kunstenaars. Niet alleen zullen we op deze manier makkelijker vindbaar worden binnen de grote exto-familie. We zullen ons duidelijker kunnen profileren, zowel op als buiten het internet.

Waar gewenst en mogelijk zullen we gezamenlijk optreden en zo samen sterk staan. Te denken valt aan gezamelijke exposities, gezamelijke persbenadering etc..