Deelname aan deze groep is bdoeld voor exto-kunstenaars bij wie HUMOR een belangrijk kenmerk is van hun werk of van een belangrijk deel van hun werk. Diegenen die zich hierin herkennen worden  dan ook met klem verzocht zich voor deelname aan deze groep te melden.

Wel houdt de groep zich het recht voor om in bepaalde gevallen kandidaten te weigeren. Criteria zijn, naast HUMOR, kwaliteit en originaliteit. Waar er in een bepaalde stijl of techniek erg veel aanmeldingen plaatsvinden, zullen we de besten uit de desbetreffende categorie selecteren.